Add:No.2,Shengxing Road,Ningwei Town , Xiaoshan District,Hangzhou City,Zhejiang Province,China
Fax: 86-571-82602358
        86-571-82601152
Lv@wanxiangglobal.com
zq.li@wanxiangglobal.com
Home >>

Contact Us

  

Add:No.2,Shengxing Road, Ningwei Town, Xiaoshan District, Hangzhou City,Zhejiang Province, China

Phone:86-571-82832999

Fax: 86-571-82602358
        86-571-82601152

wanxiang@wanxiangglobal.com

sung@wanxiangglobal.com